Om oss

Söderslätts Släkt & Hembygdsforskarförening (SSHFF), bildades den 12 mars 1984 och fick ett mycket stort gensvar från starten.


Bland föreningens många aktiviteter kan nämnas:


* Regelbundna medlemsträffar

* Öppet Hus (Tillgång till föreningens material)

* Studiecirklar och kurser

* Utställningar


Våra medlemsmöten och "Öppet Hus"-verksamheten har vi i Trelleborg, i Vuxenskolans lokaler, C.B-Friisgatan 1, andra våningen.


Föreningens medlemsblad "Slättforskaren" utkommer med 2-4 nr per år.


Välkommen i vår förening för att träffa likasinnade och kanske hitta en och annan ny släkting.


                                                                 Åsa Andersson

                                                                 Ordförande

 

STYRELSEN

Ordförande

Åsa Andersson

Vice ordförande

Leif Wollard

Sekreterare

Christine Karlsson

Kassör

Marianne Ahlander

Ledamot

Ingrid Nilsson

Ledamot

Jan Sörensson

Ledamot

Hansy Åkerman Persson

Suppleant

Alf Rosengren

Suppleant

Anita Pettersson

Valberedning

Lars-Erik Möller

Valberedning

Christer Ekelund

Kontakta oss

Du når oss per post på:

SSHFF

c/o Åsa Andersson

Högalidsvägen 36 c

231 56 Trelleborg


Du når oss på E-post på:

sshff84@gmail.com


Bankgiro:  5411 - 1216


Medlemsavgift 2020

Enskilt medlemskap    240 kr

Familjemedlem samma adress     60 kr


Om du flyttar, glöm inte att meddela oss din nya adress så att du inte missar några utskick.

Här hittar du oss:

C.B.Friisgatan 1

Senast uppdaterad 2020-01-01