Om oss

Söderslätts Släkt & Hembygdsforskarförening (SSHFF), bildades den 12 mars 1984 och fick ett mycket stort gensvar från starten.


Bland föreningens många aktiviteter kan nämnas:


* Regelbundna medlemsträffar

* Öppet Hus (Tillgång till föreningens material)

* Studiecirklar och kurser

* Utställningar


Våra medlemsmöten och "Öppet Hus"-verksamheten har vi i Trelleborg, i Vuxenskolans lokaler, Kontinentgatan 2, andra våningen.


Föreningens medlemsblad "Slättforskaren" utkommer med 2-4 nr per år.


Välkommen i vår förening för att träffa likasinnade och kanske hitta en och annan ny släkting.


                                                                Styrelsen

                                                                 

 

STYRELSEN

Ordförande

Vakant

Kassör

Hans Nilsson

Sekreterare

Åse Åberg

Ledamot

Anette Evans

Ledamot

Viveca Söderberg

Suppleant

Thomas Heed Miskar

Suppleant

Christine Karlsson

Valberedning

Christer Ekelund

Valberedning

Jan Sörensson

Vi har våra träffar på Kontinentgatan 2

Kontakta oss

Du når oss per post på:

SSHFF

c/o Anette Evans

Gorms väg 12

231 68 Trelleborg


Du når oss på E-post på:

sshff84@gmail.com


Bankgiro:  5411 - 1216


Medlemsavgift 2024

Enskilt medlemskap    240 kr

Familjemedlem samma adress     60 kr


Om du flyttar, glöm inte att meddela oss din nya adress så att du inte missar några utskick.

Senast uppdaterad 2023-02-27