Ordningsregler

 

 


För att skapa trivsel och ordning i våra efterlysningar så använder vi oss av Sveriges Släktforskarförbunds regler på Anbytarforum. Följer vi dem minskar också redaktörens arbete. Tack för att du tar dig tid att läsa igenom reglerna!

Generalklausul
På Anbytarforum får du endast skriva om AVLIDNA personer. Inlägg som behandlar nu levande personer kan komma att tas bort utan varning. Dock är det givetvis tillåtet att nämna nu levande personers namn i egenskap av utforskare av, eller författare till källor som åberopas.

Uppgifterna på många cd-skivor (däribland Sveriges Befolkning 1970 och 1980, samt lokala och regionala skivor) innehåller information om många nu levande personer. Var därför särskilt försiktig när du diskuterar uppgifter från sådana skivor, så att du inte av misstag frågar om eller besvarar frågor om nu levande personer.

Tänk på att visa tillbörlig hänsyn även mot de avlidna och deras anhöriga. Grundregeln är att ju närmare vår egen tid uppgifterna kommer, desto större hänsyn kring både frågor och svar. Undvik därför onödiga diskussioner om dödsorsak, utomäktenskaplig börd, skilsmässor osv. Tänk på att även tillsynes oskyldiga frågor kan innehålla känslig eller för nu levande personer kränkande information.

Hänsyn innebär att släktforskarens intresse av att veta inte alltid går först. Även om uppgifter är offentliga hos skattemyndigheten så är det inte alltid lämpligt att publicera dem på Anbytarforum. Adress- och telefonuppgifter till andra ska inte heller lämnas ut, om inte särskilt tillstånd har inhämtats.

Tankeutbyte, inte agitation
Inlägg ska alltid syfta till utbyte av tankar, idéer och information, och får inte innehålla reklam, uppmaningar eller propaganda.

Svara här!
Svara alltid direkt på Anbytarforum, genom e-post till ahlf@home.sol.se, om inte uppgifterna är så känsliga eller så omfattande att kontakt via privat e-post är att föredra.

Presentera dig!
Ange alltid ditt riktiga för- och efternamn som avsändare. Anonyma inlägg eller inlägg under alias, pseudonym eller falskt namn är inte tillåtna.

Var måttfull!
Ställ inte för många frågor i varje inlägg och skicka inte in orimligt många efterlysningar varje dag.

 

Tillbaka till Efterlysning