Länkar

 
 

Svenska

Dödsorsak och Södra Sveriges Demografiska Databas www.ddss.nu
Frigivna straffångar 1876-1910 www.arkivdigital.se/register/frigivna
Historiska kartor www.lantmateriet.se
Kyrkböcker on-line www.ancestry.se/
Landsarkivet i Lund LLA www.riksarkivet.se/lund/
Libris Biblioteksdatabas www.libris.kb.se
Namn Svenska förnamn, Normalisering www.genealogi.se/namnnorm.htm
Nationella Arkivdatabasen (NAD) www.nad.riksarkivet.se
Riksakivet, krigs-, landsarkiven, SVAR www.sok.riksarkivet.se
Riksskatteverket, folkbokföringen www.skatteverket.se
Släktforskarnas Hus AB www.slaktforskarhuset.se/
Statistiska Centralbyrån SCB www.scb.se/
SVAR Svensk Arkivinformation www.sok.riksarkivet.se/svar-digitala-forskarsalen/
Svenska Kyrkan www.svenskakyrkan.se

Gravar.se http://gravar.se
Svenska gravar www.svenskagravar.se
Malmö stadsarkiv http://www.malmo.se/stadsarkivet/
Fru Alstad http://www.frualstad.com/
Terra Scaniae http://www.ts.skane.se/ovrigt/om-webbplatsen
Kulturföreningen Calluna http://www.påljungen.nu
Byahornet  http://www.byahornet.se/
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek http://www.arbark.se/
Birthday www.birthday.se


Trelleborg
Arbetarrörelsens arkiv i Trelleborg http://www.abf.se/Distrikt-och-avdelningar/ABF-Skane/ABF-Sydvastra-Skane/Arbetarrorelsens-Arkiv/
Trelleborgs historia http://www.trelleborg.se/sv/kommun-politik/kommunfakta/trelleborgs-historia/
Kommunarkivet http://www.trelleborg.se/sv/kommun-politik/arkiv-och-slaktforskning/centralarkivet-i-trelleborg//

Svedala
Svedalas historia http://www.svedala.se/kultur_och_fritid/bibliotek/lankar/svedalas_historia/
Svedala kommunarkiv http://www.svedala.se/var_kommun/kommunarkiv/

Vellinge
Vellinges historia http://www.vellinge.se/kommun-politik/kommunfakta/historia/
Vellinge kommunarkiv http://www.vellinge.se/kommun-politik/offentlighetsprincipen/kommunarkivet/


 Övriga Svenska

Hans Ahlborgs hemsida om släkt - forskning på bl a Internet,  www.abc.se/~m6921/geneal.html
Böcker för släktforskare www.genealogica.com
DIS Datorhjälp i Släktforskningen www.dis.se
Nättidning Svensk Historia www.svenskhistoria.nu
Nättidningen Glimten www.re4u.se/glimten/ind_pag/2001-01-14.htm/
Nättidningen Rötter och Sveriges Släktforskarförbund SSf www.genealogi.se/
Skåneland, Scangen, E-postlista för släktforskare kombinerad med
www.scangen.se
Skånes Genealogiska Förbund SGF www.sgf.m.se/
Sveriges Hembygdsförbund www.hembygd.se/
Sällskapet Vallonättlingar www.vallon.se/
Över Öresund Svensk - Dansk - Svensk släktforskning www.over-oresund.dk

Danmark

www.anetavlen.dk/
www.hvemforskerhvad.dk/
Danmark, Fyn www.virgo-fyn.dk/
Över Öresund http://www.landsarkivetkbh.dk/oresund/index.htm
Det Danske Udvandrerarkiv http://www.udvandrerarkivet.dk/
Dansk Samfundet for Genealogi www.genealogi.dk
Slaegt & data DIS Danmark http://www.slaegtogdata.dk
Danska Statens Arkiver http://www.arkivalieronline.dk/
 

Norge

DIS Norge www.disnorge.no
Norges Riksarkiv www.arkivverket.no
 

Finland

Finland, Arkivverket http://www.arkisto.fi/se/etusivu/
 

USA

Amerikanska folkräkningsbyrån www.census.gov
Amerikanska riksarkivet www.nara.gov
Ancestry http://www.ancestry.se
Amerikanska telefonkatalogen www.switchboard.com
Att söka förfäder i USA www.ancestry.com/ancestry/search.asp
Minnesotas Death Certificates Index http://people.mnhs.org/dci/Search.cfm
Mormonernas hemsida www.familysearch.org
National Genealogical Society (USA) www.ngsgenealogy.org
New York, Passagerarlistor- landstigning www.ellisisland.org/
 

Övriga

Australia Family History www.cohsoft.com.au/afhc/
Canada www.archives.ca
Internationell lista www.cyndislist.com/
Släktforskning i Europa www.cyberpursuits.com/gen/
United Kingd. The Geneal. Home Page www.genhomepage.com/
 

Tillbaka till start