Om oss

Söderslätts Släkt & Hembygdsforskarförening (SSHFF), bildades den 12 mars 1984 och fick ett mycket stort gensvar från starten.

 

Bland föreningens många aktiviteter kan nämnas:

 

* Regelbundna medlemsträffar

* Öppet Hus (Tillgång till föreningens material)

* Studiecirklar och kurser

* Utställningar

 

Våra medlemsmöten och "Öppet Hus"-verksamheten har vi i Trelleborg, i Vuxenskolans lokaler, C.B-Friisgatan 1, andra våningen.

 

Föreningens medlemsblad "Slättforskaren" utkommer med 2-4 nr per år.

 

Välkommen i vår förening för att träffa likasinnade och kanske hitta en och annan ny släkting.

 

Åsa Andersson

Ordförande

STYRELSEN

Ordförande

Åsa Andersson

Vice ordförande

Leif Wollard

Sekreterare

Christine Karlsson

Kassör

Marianne Ahlander

Ledamot

Ingrid Nilsson

Ledamot

Jan Sörensson

Ledamot

Hansy Åkerman Persson

Suppleant

Alf Rosengren

Suppleant

Anita Pettersson

Valberedning

Lars-Erik Möller

Valberedning

Christer Ekelund

Kontakta oss

Du når oss per post på:

SSHFF

c/o Åsa Andersson

Högalidsvägen 36 c

231 56 Trelleborg

 

Du når oss på E-post på:

sshff84@gmail.com

 

Bankgiro: 5411 - 1216

 

Medlemsavgift 2019

Enskilt medlemskap 240 kr

Familjemedlem samma adress 60 kr

 

Om du flyttar, glöm inte att meddela oss din nya adress så att du inte missar några utskick.

Här hittar du oss:

C.B.Friisgatan 1

Senast uppdaterad 2018-11-28