Databaser och register

 

Demografisk Databas Södra Sverige - DDSS
Databasen innehåller uppgifter ur födelse-, vigsel- och dödböcker från församlingar i Skåne och Blekinge fram t.o.m. cirka 1894.
 
Dansk Demografisk Databas
Folkräkningar, ut- och invandrade i Danmark.
 
Folkräkningen 1890
Norra Sveriges läns folkräkning i sökbar databas
 

Svenska Arkiv på RootsWeb

Sökbar Folkräkningen 1890, men du får bara reda på län och födelseår

 

Tillbaka