Bouppteckningsregister och utdrag ur bouppteckningarna över 
Oxie & Skytts Domsaga
1873– 1895

Forskning och sammanställning av
Britt-Mari Ridell, Trelleborg

Pris per CD-skiva: 100:- (+ porto)
Programvarukrav: Microsoft Word och Excel (version 2000 eller senare)
Innehåller 5.695 bouppteckningar med 44.063 personer

 

Bouppteckningsregistret (Word) omfattar avskrifter av bouppteckningens första sida:

Datum för bouppteckning, vem som avlidit, ort, änka/änkling, barn och förmyndare för minderåriga barn. När bröstarvingar saknas anges t.ex. föräldrar och syskon.

Bouppteckningsregistret (Excel) omfattar alla nämnda personer, deras ort och i vilken bpt du hittar uppgifterna.

Tillbaka